Zamestnanci - Informace

Před nástupem do zaměstnání v sousedním státě byste se měli informovat o životních a pracovních podmínkách a aspektech zdanění, sociálního zabezpečení apod. v místě výkonu práce.

Základní informace a četné kontakty najdete na stránkách European Employment Services (EURES) .

Informace o práci v Polsku a v CR v německém jazyce najdete v informačních brožurách o jednotlivých zemích na stránkách Spolkové agentury práce SRN.

Specifické informace týkající se aspektů pracovního a sociálního práva relevantních pro přeshraniční pracovníky v severočesko-sasko-dolnoslezském trojzemí najdete na této stránce EURES-TriRegio.

 Individuální poradenství Vám poskytnou poradkyně a poradci EURES v místě Vašeho bydliště nebo v plánovaném místě výkonu práce. Kontaktní osoby v trojzemí Severních Cech, Saska a Dolního Slezska najdete zde.

Jste-li členem některého z odborových svazů, určitě Vám Váš OS rád poradí. Máte-li zájem pracovat přeshraničně, obraťte se nejdříve na svůj odborový svaz a projednejte s ním, který OS by byl pro Vás příslušným v budoucím místě výkonu práce. K odborovým svazům v trojzemí se dostanete zde.