Karlovy Vary: Grenzüberschreitender Beratungstag

Úřad práce ČR si vás dovoluje pozvat na
PORADENSKÝ DEN
Místo: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Karlových Varech,
Závodní 385/98, 360 01 Karlovy Vary
kancelář č. 229, 1. patro

Termín: 5.11.2018 Čas: 9:00 – 15:00

  •  Životní a pracovní podmínky v Německu
  •  Možnosti uplatnění v konkrétní profesi
  •  Zdravotní a sociální pojištění
  •  Ostatní dotazy

Využijte poradenského dne s pracovníkem AA Annaberg-Buchholz,
panem Michaelem Schroeterem.


Zájemci o práci v Německu by měli alespoň komunikativně ovládat německý
jazyk a mít strukturovaný životopis v němčině.


REZERVACE TERMÍNU NUTNÁ – eures@kv.mpsv.cz

Další informace na tel.: +420 950 161 309
nebo na e-mailu: eures@kv.mpsv.cz

 

Ort: Arbeitsamt Karlovy Vary (Úřad práce ČR, krajská pobočka v Karlových Varech), Závodní 385/98, 360 01, Karlovy Vary

Zurück