Předpisy týkající se nároku na dovolenou v České republice

Jaký mám nárok na dovolenou?

V České republice činí výměra dovolené nejméně 4 týdny v kalendářním roce. Týdnem dovolené se rozumí 7 po sobě následujících kalendářních dnů. Prodloužení výměry dovolené (v mnoha firmách je běžná výměra 5 týdnů) může být sjednáno v kolektivní smlouvě. U zaměstnanců státu a ve veřejných službách (tj. u zaměstnavatelů uvedených v § 109 (3) ZP) činí výměra dovolené 5 týdnů v kalendářním roce, u pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol 8 týdnů. Zaměstnanci, který u svého zaměstnavatele pracoval alespoň 60 dnů v kalendářním roce, přísluší za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání pracovního poměru jedna dvanáctina dovolené za kalendářní rok.

Zaměstnanci, jemuž nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok ani na její poměrnou část, protože nekonal v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele práci aspoň 60 dnů, přísluší dovolená za odpracované dny. Její délka činí jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce.

Náhrada mzdy nebo platu za dobu čerpání dovolené: Za dobu čerpání dovolené zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku (§ 222 (1) ZP). Zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za nevyčerpanou dovolenou pouze v případě skončení pracovního poměru.