Předpisy týkající se nároku na dovolenou v Polsku

  • Jaký mám nárok na dovolenou?

 

Délka dovolené na zotavenou zaměstnance pracujícího na stanovenou plnou pracovní dobu činí za kalendářní rok:

  • 20 dnů, pokud se jedná o zaměstnance zaměstnaného u zaměstnavatele méně než 10 let,
  • 26 dnů, pokud se jedná o zaměstnance zaměstnaného u zaměstnavatele nejméně 10 let.

Zaměstnanec, který poprvé nastoupí do zaměstnání, získává v kalendářním roce svého nástupu do zaměstnání nárok na dovolenou ve výši 1/12 dovolené za kalendářní rok za každý odpracovaný měsíc.

Délka dovolené zaměstnance pracujícího na kratší pracovní dobu je přiměřeně kratší podle podílu jeho pracovní doby na stanovené (plné) pracovní době. Na žádost zaměstnance je možné dovolenou rozdělit. V tom případě však nejméně jedna část dovolené nesmí být kratší než 14 dnů po sobě jsoucích.

Náhrada mzdy nebo platu za dobu čerpání dovolené: Za dobu dovolené přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.