O nas

Partnerstwo transgraniczne EURES-TriRegio składa się z przedstawicieli służb zatrudnienia, związków zawodowych i organizacji pracodawców z Dolnego Śląska, Czech i Saksonii.

Partnerstwo było przygotowywane przez partnerów od czasu integracji Polski i Czech z Unia Europejska w 2004 roku i ukonstytuowało się wraz z podpisaniem umowy ramowej w październiku 2007 roku.

Integracje rynków pracy i edukacji w Trójkącie Państw postrzega jako istotne zadanie kształtujące region. Jego długofalowym celem jest wspieranie rozwoju wspólnego rynku pracy przy utrzymaniu istniejących standardów pracy i standardów socjalnych danego kraju.

Do punktów ciężkości działań należą:

  • informacja i doradztwo przez doradców EURES w regionie,
  • udostępnianie aktualnych i dedykowanych grupom docelowym ofert informacyjnych i doradczych dla pracodawców, pracowników, samozatrudnionych, uczniów zawodu i studentów
  • inicjatywy na rzecz forsowania uczciwej mobilności w Trójkącie Państw
  • opracowanie inicjatywy w celu ustalenia zapotrzebowania na fachowców