Opatření v případě nemoci v České republice

Co mi přísluší v případě nemoci?

Zaměstnanci, který onemocní, náleží od 4. dne pracovní neschopnosti náhrada mzdy nebo platu poskytovaná zaměstnavatelem ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku. Od 15. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanci náleží nemocenské. (Tj. za první 3 pracovní dny dočasné pracovní neschopnosti, nejdéle však za prvních 24 neodpracovaných hodin (tzv. karenční doba) zaměstnanec nemá nárok ani na náhradu mzdy, ani na výplatu nemocenského. Při karanténě se karenční doba neuplatní.)

Náhrada mzdy nebo platu přísluší zaměstnanci od 4. pracovního dne do 14. kalendářního dne nemoci za pracovní dny (a svátky) a v nich za počet hodin, na které byla rozvržena směna. Průměrný hodinový výdělek se stanovuje na základě hrubé mzdy a při výpočtu redukovaného průměrného výdělku (vyměřovacího základu) se postupuje takto:

  • z průměrného hodinového výdělku do 164,85 Kč se započítává 90 %,
  • z č ástky od 164,85 Kč do 247,10 Kč se započítává 60 % a
  • z částky od 247,10 Kč do 494,20 Kč se započítává 30 %.

K částce nad 494,20 Kč se nepřihlíží.

Nárok na náhradu mzdy nebo platu vyplácenou zaměstnavatelem mají pouze zaměstnanci, kteří v dané dny zásadně splňují podmínky nároku na výplatu nemocenského podle zákona o nemocenském pojištění. K nemocenskému poskytovanému v rámci nemocenského pojištění od 15. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti viz brožuru „Sociální zabezpečení“.