Koordynator

Koordynator EURES-TriRegio ma siedzibę w organizacji IGR ELAN e.V. w biurze projektowym w Dreźnie. Partnerstwo koordynuje wspólnie z komitetem sterującym EURES-TriRegio. Odpowiada na Państwa pytania lub przekazuje je do odpowiednich partnerów.

Aby się z nim skontaktować, prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego lub poniższych danych.

IGR ELAN e.V.
Dominik Fischer
Schützenplatz 14
01067 Dresden

Tel.: +49 (0) 351 86 33 116
Fax: +49 (0) 351 86 33 158
fischer.eures-triregio@dgb.de