Rodinné dávky

Rodinné dávky

Ve kterém státě obdržím rodinné dávky?

Pod rodinné dávky spadají dávky, které obdrží rodiny, dokud děti nejsou schopny zajistit si své živobytí (např. přídavek na dítě), a dávky poskytované v prvních letech života dítěte, když rodič není v plném rozsahu výdělečně činný a místo toho se věnuje péči o dítě a jeho výchově (např. rodičovský příspěvek).

Zásadně platí, že dávky obdržíte přednostně v zemi zaměstnání. Platí to např. v případech, v nichž rodiče žijí a pracují v různých členských státech EU nebo když je výdělečně činný jen jeden rodič a jeho rodina včetně dítěte nebo dětí žije v jiném členském státě.

Pokud jsou oba dva rodiče výdělečně činní v různých členských státech EU, je přednostním (nadřazeným) nárokem nárok v tom státě zaměstnání, který je zároveň státem bydliště dítěte. Důležité je, že podřazená (druhořadá) povinnost poskytnout dávky může vzniknout také druhému státu. V tom případě by tento stát byl povinen poskytovat tzv. vyrovnávací doplatek ve výši rozdílu, pokud jsou příslušné dávky v tomto státě vyšší. Mohlo by se jednat např. o rozdíl mezi výší přídavku na dítě v ČR a v Německu u přeshraničního pracovníka z Německa pracujícího v České republice.

Rodinné dávky v Polsku

Kdo má nárok na rodinný přídavek / přídavek na dítě a příslušné příplatky?

Rodinný přídavek slouží k částečnému pokrytí výdajů spojených s obživou dítěte a s péčí o něj. Jeho výše se řídí věkem dítěte. Přídavek se vyplácí oprávněným rodičům nebo jednomu rodiči anebo pěstounovi, soudem stanoveném poručníkovi nebo zletilému dítěti, pokud nadále studuje v denním studiu. Dávka se vyplácí do dosažení 18 let věku dítěte nebo do ukončení školního vzdělání, avšak nanejvýš do dosažení věku 21 let, resp. 24 let, pokud se jedná o dítě se zdravotním postižením, které se nadále účastní vzdělávání.

Výše měsíčního rodinného přídavku je závislá na věku dítěte:

  • od narození do 5 let: 95 PLN,
  • od 6 do 18 let: 124 PLN,
  • od 19 do 23 let: 135 PLN.

Závisle na rodinné a zdravotní situaci je možné poskytnout také příplatek k rodinnému přídavku, např.:

  • osamělým rodičům (193 PLN měsíčně, maximálně 386 PLN),
  • mnohodětným rodinám (95 PLN měsíčně za třetí a každé další dítě),
  • v případě účasti na opatřeních (odborného) vzdělávání a rehabilitace u dětí se zdravotním postižením (90 PLN měsíčně do dosažení věku 5 let dítěte, resp. 110 PLN měsíčně do dosažení věku 24 let),
  • navštěvuje-li dítě školu mimo místa bydliště (69 PLN, resp. 113 PLN měsíčně),
  • na začátku školního roku (100 PLN na školní rok) nebo
  • příplatek na péči o dítě v průběhu rodičovské dovolené (400 PLN po dobu max. 24 měsíců, resp. 36 měsíců v případě, že se současně narodilo více dětí, nebo 72 měsíců, jedná-li se o dítě se zdravotním postižením).

Pro vznik nároku na rodinný přídavek a na příslušné příplatky k němu musí být splněna příslušná kritéria. Výše příjmu rodiny přepočteného na jednoho člena nesmí překročit hranici 674 PLN měsíčně, u rodin se zdravotně postiženými dětmi 764 PLN.

Mám nárok na porodné (Becikowe)?

Dávka porodného je poskytována ve formě jednorázové platby ve výši 1 000 PLN, pokud čistý měsíční příjem rodiny přepočtený na jednoho člena nepřesáhne částku 1 922 PLN.

Jaké jsou podmínky pro přiznání dávky „500 Plus“?

Příspěvek na výchovu „500 Plus” ve výši 500 PLN měsíčně pro druhé a každé další dítě se vyplácí nezávisle na příjmu rodiny. Na tuto dávku je však možné uplatnit nárok už u prvního dítěte, pokud čistý měsíční příjem rodiny přepočtený na jednoho člena nepřesáhne částku 800 PLN nebo pokud čistý měsíční příjem rodiny přepočtený na jednoho člena nepřesáhne částku 1 200 PLN a nejméně jedno dítě je zdravotně postižené.