Wykluczenie odpowiedzialności / Uwaga /Impressum

Wykluczenie odpowiedzialności:

Niniejsza broszura zawiera ogólne informacje służące orientacji. Autorzy nie przejmują odpowiedzialności za poprawność wszystkich zawartych danych, które nie mogą być podstawą roszczeń prawnych. Stan informacji: grudzień 2019 r.

Impressum:

Wydawca: DGB Bezirk Sachsen, Schützenplatz 14, 01067 Dresden
anna.bernstorf@dgb.de
Redakcja: Anna Bernstorf
Tłumaczenie: Robert Slováček, Michał Scheuer
Szata graficzna: Anne Wolf
Stan: grudzień 2019 r.

 

Niniejsza publikacja została współfinansowana z Programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia oraz innowacji społecznych (EaSI) 2014-2020. W celu uzyskania szczegółowej informacji na temat Programu prosimy o zapoznanie się z informacją na stronie: http://ec.europa.eu/social/easi

Informacja zawarta w niniejszej publikacji niekoniecznie odzwierciedla oficjalne stanowisko Komisji Europejskiej.