Regulacje dot. urlopu w Czechach

Jakie mam prawa do urlopu?

W Czechach przysługują co najmniej 4 tygodnie urlopu na rok kalendarzowy. Jako jeden tydzień urlopu uważa się siedem następujących po sobie dni kalendarzowych. Przedłużenie przysługującego urlopu (w wielu firmach normą jest 5 tygodni) może zostać uzgodnione w układzie zbiorowym pracy. Pracownikom sektora publicznego (patrz zestawienie w § 109 (3) KP) przysługuje 5 tygodni rocznego urlopu, nauczycielom łącznie z wykładowcami szkół wyższych 8 tygodni. Jeżeli pracownik przepracował u swego pracodawcy w danym roku kalendarzowym ponad 60 dni roboczych, ma prawo do jednej dwunastej urlopu rocznego za każdy pełny miesiąc kalendarzowy, w którym był nieprzerwanie zatrudniony.

Pracownicy, którzy nie nabyli jeszcze prawa do rocznego urlopu lub jego części, ponieważ są zatrudnieni u danego pracodawcy krócej niż 60 dni w roku kalendarzowym, mają prawo do urlopu za przepracowane dni. Wynosi on jedną dwunastą rocznego wymiaru urlopu za każde 21 dni pracy przepracowane w danym roku kalendarzowym.

W trakcie urlopu pracownikom przysługuje wynagrodzenie urlopowe w wysokości średniego wynagrodzenia (§ 220 (1) KP). Pracownikom przysługuje wynagrodzenie urlopowe w wysokości średniego wynagrodzenia za niewykorzystany urlop tylko w przypadku zakończenia stosunku pracy.