Regulacje w przypadku choroby w Czechach

  • Co przysługuje mi w przypadku choroby?

Jeżeli pracownik zachoruje, przysługuje mu dalsza wypłata wynagrodzenia od pracodawcy od 4. dnia roboczego niezdolności do pracy w wysokości 60 % średniego wynagrodzenia za poprzedni kwartał. Od 15. dnia kalendarzowego niezdolności do pracy przysługuje zasiłek chorobowy. Oznacza to, że za pierwsze 3 dni robocze (zmiany) w trakcie niezdolności do pracy, jednak maksymalnie za pierwsze 24 godziny regularnie świadczonej pracy (tzw. okres karencji) nie ma się ani prawa do dalszej wypłaty wynagrodzenia, ani do zasiłku chorobowego. W przypadku zarządzonej kwarantanny okres karencji odpada.

Obecnie planowane jest zniesienie okresu karencji od lipca 2019 r.

Dalsza wypłata wynagrodzenia przysługuje pracownikom od 4. do 14. dnia kalendarzowego niezdolności do pracy za dni robocze (oraz ustawowe dni świąteczne) odpowiednio do godzin pracy, które normalnie mieliby wyświadczyć w tych dniach zgodnie z podziałem czasu pracy. Średnie wynagrodzenie za godzinę oblicza się w oparciu o dochód brutto. Przy obliczaniu zredukowanego średniego wynagrodzenia (czyli podstawy wymiaru) postępuje się w następujący sposób:

  • od średniego dochodu brutto za godzinę do 190,75 CZK zalicza się 90 %,
  • od kwoty między 190,75 CZK a 286,13 CZK zalicza się 60 %, a
  • od kwoty między 286,13 CZK a 572,25 CZK zalicza się 30 %.

Kwoty powyżej 572,25 CZK nie uwzględnia się.

Dalsza wypłata wynagrodzenia przysługuje tylko tym pracownikom, którym w odpowiednich dniach co do zasady przysługuje zasiłek chorobowy zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniu chorobowym. Na temat zasiłku chorobowego w ramach ubezpieczenia chorobowego od 15. dnia kalendarzowego niezdolności do pracy patrz informacje p.t. „Zabezpieczenie społeczne“.