Aktualności

News

Korona: Co powinni wiedzieć pracownicy przygraniczni z Polski i Czech pracujący w Niemczech!

Korona: Co powinni wiedzieć pracownicy przygraniczni z Polski i Czech pracujący w Niemczech!

Dla pracowników przygranicznych mieszkających w Polsce i w Czechach i pracujących u pracodawcy w Saksonii, zebraliśmy kilka istotnych pytań i odpowiedzi. Zalecamy śledzenie aktualnej sytuacji zarówno w kraju, w którym pracujesz, jak i w kraju, w którym mieszkasz.

Więcej informacje tutaj 

Więcej...

Krótko+Konkretnie: Informacja o radach zakładowych w Niemczech

 

Pracując w Niemczech stale mogą pojawiać się pytania i problemy. Na przykład w związku z przysługującym wynagrodzeniem, czasem pracy, wymiarem urlopu, podziałem na zmiany, bezpieczeństwem i higieną pracy czy w przypadku zwolnienia.

 

W Niemczech w przeciwieństwie do Polski i Czech nie ma organizacji związkowych w zakładach. W przypadku problemów w zakładzie to rady zakładowe są najważniejszymi podmiotami kontaktowymi. Rada zakładowa jest ustawową reprezentacją interesów pracowniczych z zakładzie. Z reguły współpracuje ona ze związkiem zawodowym i jest przez niego wpierana.

 

Rada zakładowa reprezentuje zakładowe interesy pracowników. Monitoruje, czy pracodawca przestrzega obowiązujących ustaw, rozporządzeń i przepisów o zapobieganiu wypadkom, układów zbiorowych i porozumień zakładowych.

 

Rada zakładowa

 

  • musi wyrazić zgodę na angaż nowych pracowników

  • dba o sprawiedliwie zaszeregowanie

  • współdecyduje o warunkach pracy: o rozpoczęciu i zakończeniu pracy, godzinach przerw, nadgodzinach, dyżurach, niepełnym wymiarze czasu pracy, równoważnym czasie pracy itp.

  • musi być konsultowana przed każdym zwolnieniem

  • angażuje się na rzecz praw uczniów zawodu

  • dba o bezpieczeństwo i higienę pracy

Rada zakładowa angażuje się na rzecz równego traktowania wszystkich pracowników i integracji pracowników z zagranicy. Narodowość, wyznanie itp. nie mogą odgrywać żadnej roli. Do jej zadań należy też wnioskowanie o działania na rzecz zwalczania rasizmu i wrogości wobec cudzoziemców w zakładzie.

Doświadczenie ostatnich miesięcy pokazało, że wielu pracowników transgranicznych z Polski i Czech pracujących w Saksonii nie zna zadań rad zakładowych w Niemczech.

Dlatego DGB Saksonia w ramach transgranicznego partnerstwa rynku pracy EURES-TriRegio opracował krótką informację w języku polskim, czeskim i niemieckim na temat rad zakładowych w Niemczech.

DE:

http://www.eures-triregio.eu/files/inhaltsgrafiken/downloads/kurz-und-konkret/de_Fragen%20und%20Antworten.pdf

PL:

http://www.eures-triregio.eu/files/inhaltsgrafiken/downloads/kurz-und-konkret/PL_DGB_Betriebsrat__Kurz_Konkret_2.pdf

CS:

http://www.eures-triregio.eu/files/inhaltsgrafiken/downloads/kurz-und-konkret/CS_DGB_Betriebsrat__Kurz_Konkret_2.pdf

Więcej...