TriRegio // Was ist das?

Die EURES-TriRegio ist eine grenzüberschreitende Partnerschaft der Arbeitsverwaltungen, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände. Ihr Ziel ist die Entwicklung eines gemeinsamen Arbeitsmarktes unter Einhaltung der bestehenden Arbeits- und Sozialstandards des jeweiligen Landes. Sie bietet Informationen, Beratung und Vermittlung für Arbeitsuchende, Arbeitnehmer und Arbeitgeber.

Mindestlohn in Deutschland

Informationen für Beschäftigte aus Polen / Tschechien

Mindestlohn Deutschland

News

Informacje nt. konsultacji w Urzędzie Pracy w Niemczech / Informace k jednání na Agentur für Arbeit v Německu

PL:
Na konsultację w Urzędzie Pracy (Agentur für Arbeit) należy zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport itp.)  

CS:
K jednání na Agentur für Arbeit (Úřadu práce) je potřeba mít k dispozici platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).

EN:
For a personal meeting at the local employment agency we kindly request you to bring along your  personal ID or Passport e.g. in order to verify your personal data.

DE:
Zur Vorsprache bei der Agentur für Arbeit benötigen Sie ein gültiges Personaldokument (Personalausweis, Reisepass o.ä.)

 

Světový den za důstojnou práci/ Welttag für menschenwürdige Arbeit

CS:

Mezinárodní odborová konfederace (MEOK) vyhlásila i v letošním roce Světový den za důstojnou práci (WDDW), který se bude konat 7. října 2014. Odbory na všech kontinentech budou organizovat nejrůznější aktivity proti prekérním pracovním podmínkám, za zaměstnanost a odborová a zaměstnanecká práva.

Jak uvádí MEOK, velký počet pracujících čelí nejistotě ve svém zaměstnání a největší úrovni nerovností v historii lidstva. Polovina pracujících rodin zaznamenala v posledních dvou letech nezaměstnanost nebo zkrácenou pracovní dobu a 1,2 miliardy lidí stále žije v extrémní chudobě.

Základní právo na zastupování prostřednictvím odborů a na kolektivní vyjednávání je v mnoha zemích ohroženo a v jiných zemích pod přímým útokem. Zaměstnavatelé se dokonce snaží podkopávat právo na stávku, čímž zpochybňují dlouhá desetiletí právního uznání tohoto nejzásadnějšího práva v rámci MOP.

Mezi hlavními tématy, na které MEOK zaměřuje letošní Světový den za důstojnou práci, jsou také udržitelný rozvoj a klimatické změny, které způsobují nerovnováhy a nerovnosti v globální ekonomice. Důvodem je, že příliš mnoho vlád selhává v budování udržitelné budoucnosti pro příští generace a v ochraně pracujících lidí. Katastrofy související s počasím a klimatickými změnami ničí životy a živobytí lidí, a proto je třeba věnovat těmto problémům větší pozornost. MEOK vyzývá politické představitele, aby našli odvahu k uzavření globální klimatické dohody. Na mrtvé planetě nebudou pracovní místa, avšak pokud vlády budou jednat o snižování uhlíkového znečištění a o vybavení komunit a průmyslových odvětví pro nadcházející klimatické výzvy, bude vytvořeno mnohem více pracovních míst.

Dominantní globální ekonomický model, který ničí pracovní místa a planetu, oslabuje demokracii a podkopává spravedlnost pro všechny. Proto budou odbory po celém světě pořádat demonstrace, akce na pracovištích, veřejné akce a řadu dalších aktivit na podporu spravedlnosti pro zaměstnance a klimatickou spravedlnost.

Také IndustriALL Global Trade Union, světová odborová federace působící v řadě klíčových odvětví, vyzvala k zastavení rizikové zaměstnanosti v souvislosti se Světovým dnem za důstojnou práci 7. října 2014. Jak IndustriALL uvádí ve svém prohlášení, řádná, trvalá a přímá zaměstnanost zůstává pod trvalým tlakem nadnárodních společností a dalších sil, které prosazují rizikovou zaměstnanost. IndustriALL silně podporuje členské organizace, aby pořádaly aktivity a veřejně odsoudily rizikovou zaměstnanost a nejistotu, která se pro stále více a více lidí v celém světě stává každodenní skutečností.

Masová globální akce pomůže zviditelnit tento problém a posílí národní kampaně i pozici IndustriALL vůči nadnárodním společnostem, vládám a institucím globálního řízení. Každý rok vysílá tato masová mobilizace silné poselství o tom, že pracující v celém světě se postaví za ochranu svých práv.

Do boje proti prekérní práci také spadá i úsilí o potírání nehlášené práce, boj proti šedé ekonomice, daňovým únikům apod. Proto v příloze 2 naleznete shrnutí stanoviska EHSV k nehlášené práci, které může být inspirací pro kampaně proti tomuto jevu.

Ke Světovému dni se přihlásíme např. na jednání odborů zemí V4 v Krakově, na konferenci mládežnické sítě CEYTUN ve Varšavě, stejně jako na konferenci, kterou pořádá ČMKOS s FES 16.10. 2014 k zavedení elektronické kontroly tržeb jako součásti boje proti daňovým únikům.

DE:

Welttag für menschenwürdige Arbeit – 7. Oktober 2014: Gerechtigkeit für arbeitende Menschen. Klimagerechtigkeit

Die Welt hat einen nicht tragfähigen Weg eingeschlagen.  Unzählige arbeitende Menschen haben unter der Unsicherheit ihrer Arbeitsplätze und der größten Ungleichheit seit Menschengedenken zu leiden.

Die Hälfte aller erwerbstätigen Familien hat in den letzten beiden Jahren Erfahrungen mit Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit gemacht, und 1,2 Milliarden Menschen leben nach wie vor in extremer Armut.  Grundlegende Rechte auf eine Gewerkschaftsvertretung und auf Tarifverhandlungen sind in vielen Ländern in Gefahr und in anderen direkt unter Beschuss geraten. Die Arbeitgeber versuchen sogar, das Streikrecht dadurch zu untergraben, dass sie die jahrzehntelange Anerkennung dieses grundlegendsten Rechtes bei der IAO in Frage stellen.

Zu vielen Regierungen gelingt es heute nicht, erwerbstätige Menschen zu schützen und künftigen Generationen eine nachhaltige Zukunft zu garantieren.  Obwohl bereits zahlreiche Menschenleben und Existenzgrundlagen durch katastrophale Wetterereignisse infolge des Klimawandels zerstört werden, fehlt es den politischen Entscheidungsträgern weiterhin am Mut, ein globales Klimaschutzabkommen abzuschließen.  Auf einem toten Planeten gibt es keine Arbeitsplätze, aber wenn die Regierungen Maßnahmen ergreifen, um die Kohlenstoffbelastung zu verringern und die Gesellschaft und die Industrie für die anstehenden Klimaherausforderungen zu rüsten, dann werden viele neue Arbeitsplätze geschaffen.

Das vorherrschende globale Wirtschaftsmodell zerstört Arbeitsplätze und den Planeten.  Dadurch wird die Demokratie geschwächt und die Gerechtigkeit für alle untergraben.  Weltweit sind die Gewerkschaften die wirksamste Kraft, um die Demokratie zu verteidigen und für Gerechtigkeit sowie für eine nachhaltige Zukunft zu kämpfen.  Am 7. Oktober, dem Welttag für menschenwürdige Arbeit, werden die Gewerkschaften überall auf der Welt Kundgebungen, betriebliche Aktivitäten, öffentliche Aktionen und zahlreiche andere Veranstaltungen organisieren, um für Gerechtigkeit für arbeitende Menschen und für Klimagerechtigkeit einzutreten.

Gemeinsam können wir den Beschäftigten mehr Macht verschaffen, organisieren und mobilisieren, um die Politik und die Wirtschaft zur Verantwortung zu ziehen und das gescheiterte Wirtschaftssystem von heute so umzugestalten, dass es Wohlstand für alle auf einem nachhaltigen Planeten ermöglicht.

Sharan Burrow
Generalsekretärin
IGB

TriRegio // Partner

RDS_farbig_web dgb RHK KhK dwup_logo logo_up CMKOS solidarnosc FPPZ SIPH IHK Chemnitz