TriRegio// Co to je?

EURES-TriRegio je preshranicním partnerstvím verejných služeb zamestnanosti, odborových svazu a svazu zamestnavatelu. Jeho cílem je rozvoj spolecného trhu práce pri soucasném dodržování pracovních a sociálních standardu platných v jednotlivých státech. Partnerství poskytuje informace, poradenství a zprostredkování zájemcum o zamestnání, zamestnancum a zamestnavatelum.

Video: Práce s EURES

Kontaktní bod

S dotazy v souvislosti s přeshraničním hledáním zaměstnání a obsazováním volných pracovních míst se obracejte na poradkyně a poradce EURES pracující v rámci veřejných služeb zaměstnanosti.

S těmito dotazy se můžete obrátit na nás.

 

Aktuality

Ústí nad Labem: poradenský den pro zaměstnance úklidových firem, Beratungstag Gebäudereinigung

Ústí nad Labem: Informační a poradenský den pro zaměstnance úklidových firem v Německu,

Kdy?  Čtvrtek, 16.10. 2017 v 16:00 hodin

Kde?   Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem

 

http://www.eures-triregio.eu/files/inhaltsgrafiken/downloads/veranstaltungen/Pozvanka_Einladung_cz.pdf

 

 

Ústí nad Labem: Informations- und Beratungstag Gebäudereinigung,

Wann?   Donnerstag, 20.04.2017 um 16:00 Uhr

Wo?  Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem

http://www.eures-triregio.eu/files/inhaltsgrafiken/downloads/informationen/Pozvanka_Einladung_de.pdf

 

Stručně+konkrétně: Informace o radách zaměstnanců v Německu

 

Při práci v Německu mohou čas od času vyvstat otázky a problémy. Například ohledně nároku na mzdu, pracovní doby, nároku na dovolenou, rozvržení směn, BOZP či rozvázání pracovního poměru výpovědí.

Na rozdíl od Česka a Polska v Německu v podnicích nepůsobí základní odborové organizace. Při problémech na pracovišti jsou nejdůležitějšími kontaktními subjekty rady zaměstnanců. Rada zaměstnanců je zákonným zastoupením zájmů zaměstnanců na pracovišti. Zpravidla úzce spolupracuje s příslušným odborovým svazem, který ji také podporuje.

Rada zaměstnanců zastupuje zájmy zaměstnanců na podnikové úrovni. Dohlíží nad tím, aby zaměstnavatel dodržoval platné zákony, vyhlášky, nařízení a předpisy BOZP či kolektivní smlouvy a podnikové dohody.

Rada zaměstnanců

  • musí dát souhlas s přijetím nových zaměstnanců,

  • stará se o spravedlivé zařazení zaměstnanců do mzdových tříd,

  • spolurozhoduje o pracovních podmínkách: začátku a konci pracovní doby, přestávkách, přesčasech, pracovní pohotovosti, práci na kratší pracovní dobu, pružné/klouzavé pracovní době atd.,

  • projednává se zaměstnavatelem každou výpověď,

  • zasazuje se za práva učňů,

  • dbá o bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

 

Rada zaměstnanců se zasazuje za rovné zacházení se všemi zaměstnaci a za integraci zahraničních zaměstnanců. Národnost, náboženství apod. nesmějí hrát žádnou roli. K jejím úkolům patří také navrhovat opatření na boj proti rasismu a xenofobii v podniku.

Zkušenosti uplynulých měsíců ukázaly, že mnoho přeshraničních pracovníků z České republiky a Polska pracujících v Sasku, neví, jaké jsou úlohy rad zaměstnanců v Německu.

Obvod DGB Sasko proto v rámci přeshraničního partnerství EURES-TriRegio zpracoval stručnou informaci o radách zaměstnanců v Německu v češtině, němčině i polštině.

 

DE:

http://www.eures-triregio.eu/files/inhaltsgrafiken/downloads/kurz-und-konkret/de_Fragen%20und%20Antworten.pdf

PL:

http://www.eures-triregio.eu/files/inhaltsgrafiken/downloads/kurz-und-konkret/PL_DGB_Betriebsrat__Kurz_Konkret_2.pdf

CS:

http://www.eures-triregio.eu/files/inhaltsgrafiken/downloads/kurz-und-konkret/CS_DGB_Betriebsrat__Kurz_Konkret_2.pdf

TriRegio // Partneri

RDS_farbig_web dgb RHK KhK dwup_logo logo_up CMKOS solidarnosc IHK Chemnitz Dolnośląscy Pracodawcy