Görlitz/Zgorzelec: stół polsko-niemiecko-czeski na dzień 1 maja

von Eures TriRegio

PL:

Droga Koleżanko, drogi Kolego,

kto ze sobą pracuje, może też wspólnie świętować. Dlatego chcielibyśmy zaprosić was na dzień 1 maja do Görlitz:

Gdzie: Na Demianiplatz w Görlitz – tylko 850 metrów od Mostu Staromiejskiego.

Kiedy: Oczywiście w dniu 1 maja 2018, w godz. 10:00 do 15:00

Na imprezie tej będzie stół polsko-niemiecko-czeski. Tam nas znajdziecie. W tłumaczeniu pomogą członkowie Towarzystwa Polsko-Niemieckiego Saksonii (Deutsch-Polnische-Gesellschaft Sachsen e.V.) oraz koledzy czeskojęzyczni.

Chcemy napić się razem z wami kawy, herbaty czy piwa i lepiej was poznać. Możecie spokojnie przyjść z dziećmi, będzie duży program dla dzieci. Poza tym chcielibyśmy porozmawiać z wami o życiu zawodowym w zakładzie. Co możemy ulepszyć i jakie pytanie chcieliście już od dawna zadać?

Wasza obecność bardzo by nas ucieszyła! Serdeczne i koleżeńskie pozdrowienia

Twoi koledzy, członkowie Polsko-Niemieckiego Towarzystwa w Saksonii, społeczni i etatowi pracownicy związków zawodowych

 

CS:

Milé kolegyně / milí kolegové,

kdo společně pracuje, může společně také slavit. Proto bychom Vás rádi pozvali na oslavě  u 1. Máje do Görlitz.

Kde: Demianiplatz v Görlitz – jen 850 metrů od Altstadtbrücke.

Kdy: Samozřejmě 1. máje 2018 od 10:00 do 15:00 hodin.

Na oslavě nás najdete u německo-polsko-českého stůl u. Členové německo – polského spolku Sasko e. V. (Deutsch-Polnische Gesellschaft Sachsen e.V.) i česky mluvicí kolegové pomohou s překladem.

Chtěli bychom si s Vámi vypít kávu či pivo a také Vás lépe poznat. Samozřejmě můžete přivést i Vaše děti, na které čeká bohatý dětský program. Kromě toho bychom s Vámi rádi mluvili o pracovním životě ve firmě. Co můžeme zlepšit a jaké otázky máte Vy? 

Těšíme se na Vás! S přátelským pozdravem

Tví kolegové, členové německo-polského spolku Sasko e. V., dobrovolnici i pracovnici odborových svazů.

 

DE:

Liebe Kollegin / lieber Kollege,

wer gemeinsam arbeitet, kann auch gemeinsam feiern. Wir möchten euch deshalb gerne zur 1.Mai Feier nach Görlitz einladen:

Wo: Am Demianiplatz in Görlitz – nur 850 Meter von der Altstadtbrücke.

Wann: Natürlich am 1.Mai 2018, von 10:00 bis 15:00 Uhr

Bei der Feier wird es einen deutsch-polnischen-tschechischen Tisch geben. Dort findet ihr uns. Mitglieder der Deutsch-Polnischen-Gesellschaft Sachsen e.V. sowie tschechisch sprachige Kollegen helfen bei der Übersetzung.

Wir wollen mit euch gemeinsam einen Kaffee oder ein Bier trinken und euch besser kennenlernen. Gerne könnt ihr eure Kinder mitbringen, es gibt ein großes Kinderprogramm. Außerdem möchten wir mit euch über das Arbeitsleben im Betrieb sprechen. Was können wir verbessern und welche Frage wolltet ihr schon immer mal stellen?

Wir würden uns freuen euch zu sehen! Herzliche und kollegiale Grüße

Deine Kollegen, die Mitglieder der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Sachsen, Ehrenamtliche und Mitarbeiter der Gewerkschaften

Zurück